Podmínky

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

V případě, že jako návštěvník stránek se rozhodnete pro odebírání novinek, tak nám poskytujete Vaše osobní údaje. Poskytnuté údaje zpracováváme a také za ně zodpovídáme, zejména za jejich ochranu a zabezpečení. Zpracování a zabezpečení je dle požadavků Nařízení o ochraně osobních dat (GDPR).

Správce vašich údajů

Správcem osobních údajů jsem já Jan Machač. Stránky www.nomadic.cz také provozuji.  Správce Vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Zároveň prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat, co nejkvalitnější obsah a informovat vás o novinkách. Jednotlivé důvody zpracování:

 • Newslettery
 • E-mailem Vám posílám požadované novinky

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu, pokud není uvedeno nebo požadováno jinak.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovávám výhradně já, správce Jan Machač. K vyhodnocování času, kvality a dalších potřeb stránek, využívám Google Analytics.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijal jsem technická opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: jan.machac.traveller@gmail.com

Vaše práva:

 • Právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Právo na přístup, kdy mne můžete kdykoli vyzvat a já Vám do 30 dnů doložím, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a k jakému účelu.
 • V případě, že se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování a to můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
 • Právo na vymazání. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě nebo nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání novinek a newsletterů. E-maily s novinkami Vám zasílám jen na základě Vašeho souhlasu. Jejich odběr můžete kdykoliv ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo mne můžete kontaktovat na jan.machac.traveller@gmail.com a já výmaz provedu manuálně.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Jak mě můžete kontaktovat?

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: jan.machac.traveller@gmail.com nebo přes kontaktní formulář.